Seniorkreds

Tirsdag d. 21. Feb kl. 19:00

Seniorkreds
Susanne Clod Pedersen

SUSANNAS BOG:  Susannas liv, er atten år og bor i Kapernaum

Mødeleder:  Lotteri

Tirsdag d. 21. Mar kl. 19:00

Seniorkreds
Erik Hvid Larsen Bethlehemskirken

Ikoner og Tro og Lys

Tirsdag d. 18. Apr kl. 19:00

Seniorkreds
Peder Toft

Biografier om Johannes Døberen og profeten Elisa.

Tirsdag d. 16. Maj kl. 19:00

Seniorkreds
Jóannis Fonsdal, Emdrup Kirke

Open Doors arbejde

Lotteri

Lørdag d. 17. Jun kl. 11:30

Seniorkreds
Sommerafslutning

Rundinsvej 46 Spisning m.m.

Fugleforedrag i ord og lyd - Andreas Møller Pedersen kirkesanger (blind)