Fællesmøde


Søndag d. 18. Sep kl. 14:00

Stig R. Hansen


Mødeleder:  Per Bahn

HØSTFEST og kaffebord v. Heidi og Henrik, Anne og Simon, Anni og Ege, Helen og Mogens

Teknik:  Kurt