Fællesmøde


Søndag d. 15. Mar kl. 14:00

Reidar Poulsen


Forårsfest

Mødeleder:  Per Bahn Petersen

Kaffe og kage: Anni og Ege + Anne og Simon + Yvonne og Carsten

Teknik:  Finn