Fællesmøde


Søndag d. 22. Sep kl. 14:00

Peder Toft


Høstfest

Mødeleder:  Berit Mortensen

Kaffe/te og kage: Anne og Gordon, Else Marie og Gert, Dorthe, Else og Lars Finn

Teknik:  Finn