Fællesmøde


Søndag d. 03. Sep kl. 14:00

Høstfest v. Peder Toft


Mødeleder:  Per Bahn

kaffe og kager: Yvonne og Carsten, Karna og Finn, Heidi og Henrik

Teknik:  Kurt