Lars Jensen

2023-12-10 10:30

Daniel kap. 4: Daniel tyder Nebukadnesars drøm om træet. […]

Læs mere… from Lars Jensen

Mødeleder: Karna Larsen

Kaffe og forfriskning v. Jeanette og Christian

Teknik: Ivan