Fællesmøde


Søndag d. 29. Mar kl. 10:30

Kristian Mogensen


Mødeleder:  Gordon Hansen

Kaffe: Else og Lars Finn

Teknik:  Ivan