Fællesmøde


Søndag d. 26. Maj kl. 10:30

Karl K. Riis


Kaffe og Forfriskning v. Else og Lars Finn

Søndagsskole: Margit

Mødeleder:  Berit Mortensen

Teknik:  Ivan