Henrik Hansen

2024-03-28 17:00

Nadver /Ivan […]

Læs mere… from Henrik Hansen

Mødeleder: Ivan Ebbesen

Fællesspisning med tilmelding. v. Anni og Ege, Karna og Finn, Lone og Knud Erik

Teknik: Finn