Seniorkreds


Tirsdag d. 14. Dec kl. 17:30

Helge Paulsen


Juleafslutning Kl. 17.30 Julebuffe

Tale Helge Paulsen Kl. 19.00

Kids koret ved Chr. Engmark

Sp. program senere

Teknik:  Finn