Fællesmøde


Søndag d. 08. Sep kl. 16:00

Carsten Skovgaard-Holm


Er jeg Guds barn? (om frelsesvished)

Mødeleder:  Anni Rasmussen

Teknik:  Finn