Carsten Hjorth Pedersen

2021-12-19 14:00

[…]

Læs mere… from Carsten Hjorth Pedersen

Mødeleder: Margit Højgaard

Julefest: Anni og Ege, Karna og Finn, Irene og Kurt, Ida og Anders

Teknik: Finn