Simon Wraae Pedersen

2019-06-23 16:00

Vi har flyttet mødet til kl. 16. Efter mødet vil vi spise sammen. Man tager en salat med (kartoffel-, pasta-, grøn – , rød

Mødeleder: Anni Dybdal Rasmussen

Teknik: Kurt