Fællesmøde


Søndag d. 10. Nov kl. 10:00

Ole Andersen


Ole Andersen vil holde tre timer i alt ud fra Romerbrevet om Guds brændende frelsesvilje – over for Israel og over for os: to møder om formiddagen og ét lige efter frokosten, som vi alle bidrager til, da den vil bestå af en fælles buffet. Vi vil slutte ca. kl. 14.30

  1. time: “Evangeliet – for jøde først og så for græker” (Rom 1,16-17)
  2. time: “Frelsen – ulydighed først og så barmhjertighed I” (Rom 9-11)
  3. time: “Frelsen – ulydighed først og så barmhjertighed II” (Rom 9-11)

Søndagsskole v/Margit

Kaffe/te og fælles frokost buffet: Berit og Anton

Mødeleder:  Mogens Højgaard

Teknik:  Kurt