Birger Reuss Schmidt

2020-01-12 10:30

Birger vil undervise og komme med oplæg omkring evangelistnådegaven og det at tale profetisk, som Paulus omtaler i 1. Korintherbrev 14. Hvad vil det

Mødeleder: Helge Paulsen

Teknik: Finn