Fællesmøde


Søndag d. 12. Jan kl. 10:30

Birger Reuss Schmidt


Birger vil undervise og komme med oplæg omkring evangelistnådegaven og det at tale profetisk, som Paulus omtaler i 1. Korintherbrev 14. Hvad vil det sige at tale profetisk? Hvad er indholdet af en sådan tale? Hvem kan gøre det? Hvordan? Etc. etc.

Vi tager hver især noget med til frokost (fælles buffet), og efter den vil der være en kortere samling, hvor vi samtaler lidt videre om, hvordan vi kan udvikle og styrke “det åndelige sammenskudsgilde” ved vores samlinger.

Kaffe: Alberte og Jeppe, og alle tager en ret med til fælles buffet.

Mødeleder:  Helge Paulsen

Teknik:  Finn